Caroline de Wit
Ik werk prettig samen met de medewerkers van het Steunpunt
Caroline de Wit

Caroline de Wit is geriatrisch consulent bij Tante Louise. Haar cliënten zijn mensen van 55 jaar en ouder die thuis wonen met een complexe somatische of cognitieve zorgvraag als ook mensen die zich bevinden in een kwetsbare situatie.

Overbelasting van mantelzorgers

Caroline: “Ik begeleid cliënten in hun thuissituatie. Gelukkig heeft een groot aantal van hen een mantelzorger. Een nadeel is dat de mantelzorger vaak overbelast is.

In principe heb ik zorg voor de cliënt, maar soms merk ik dat er ook een behoefte is bij de mantelzorger. In situaties waarbij de een mantelzorger voor de ander is kan er dan zoveel behoefte aan begeleiding zijn voor de mantelzorger dat ik daardoor eigenlijk twee cliënten voor mijn neus heb. Ik merk dat er overbelasting speelt wanneer ik een stortvloed van vragen op me af krijg of doordat er emoties worden geuit: onmacht, huilen, boosheid of een kort lontje in de omgang met de partner. Sommigen spreken ook uit dat ze met de handen in het haar zitten. Ik kan dan een luisterend oor bieden en praktische zaken die betrekking hebben op de cliënt regelen. Maar ik kan ook met instemming van de mantelzorger om ondersteuning vragen bij het Steunpunt Mantelzorg. De lijnen daarmee zijn kort; ik bel of mail hen om de casus te bespreken.

Contact met Tante Louise

Dit doe ik hoofdzakelijk bij cliënten die geen contact hebben met Tante Louise. Zij zijn eerder via een huisarts bij mij aangemeld en staan op een wachtlijst voor opname in een verpleegtehuis of hebben de wens om thuis te blijven wonen. Als cliënten wél contact hebben met Tante Louise schakel ik de mantelzorgconsulenten van deze organisatie in. Hoe meer de mantelzorger in zijn of haar kracht wordt gezet hoe beter deze het volhoudt om de mantelzorgtaken uit te voeren en hoe langer de cliënt thuis kan blijven wonen. Dat is voor velen uiteindelijk ook het doel en de wens. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van overbelasting van de mantelzorger om ondersteuning aan te vragen. Soms heeft die versterking nodig. Dat kan zo zijn als een man bijvoorbeeld alle regelwerk of de financiën deed en die taak door dementie nu bij zijn vrouw terecht komt terwijl zij er geen raad mee weet. Dergelijke signalen sluit ik kort met het Steunpunt.

Ik ben een regiehouder

In mijn functie ben ik de regiehouder. Vanaf het moment dat ik het Steunpunt heb ingeschakeld blijf ik met hen contact houden over de ondersteuning van de mantelzorger. Wanneer bijvoorbeeld een cliënt die ik begeleid overleden is stel ik meteen de desbetreffende mantelzorgondersteuner in kennis zodat zij met de partner contact kan opnemen. Afhankelijk van de situatie heb ik gemiddeld eens per maand contact met het Steunpunt om de situatie door te spreken en met elkaar af te stemmen, indien nodig frequenter. In mijn begeleiding zijn de huisbezoeken niet alleen bij iemand thuis, ik neem ook weleens iemand mee naar buiten. Mensen met beginnend geheugenverlies hebben vaak facadegedrag. Als ik tijdens zo’n wandeling merk dat mijn cliënt totaal de weg niet meer weet, dan weet ik wat dat voor de mantelzorger betekent. Ik wil dan ook met hem of haar in gesprek. Bij een echtpaar lukt dat niet altijd in aanwezigheid van de cliënt. Dit kan wel als we met elkaar een wandeling maken.

Samenwerken met de medewerkers van het Steunpunt

Ik werk prettig samen met de medewerkers van het Steunpunt. We pikken allebei signalen op in de thuissituatie en kijken wat we ermee kunnen doen. Er is een goede wisselwerking tussen ons. Eventuele ontwikkelingen rondom een client stuur ik ter info door. Soms werkt het ook omgekeerd en krijg ik een signaal door over een persoon. Als daarvan de huisarts bekend is doe ik daar navraag. Nadat ik de huisarts gesproken heb en een screening kan doen wordt in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) besproken of opvolging door mij noodzakelijk is. Ik kijk natuurlijk vanuit de verpleegkundige hoek maar het is leuk om te kunnen spiegelen en sparren met de welzijnsdiscipline met als doel het welzijn van zowel de cliënt als van de mantelzorger zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden. Het is een super afwisselende en interessante job!”