“Oog voor Mantelzorg”, e-learning voor professionals

Mantelzorg Bergen op Zoom wil graag dat we samen oog hebben voor de mantelzorgers naast de zorgvrager.

Meer bewustwording bij professionals

Hoe zorgen we samen voor meer bewustwording bij professionals in zorg- en welzijnsorganisaties met betrekking tot mantelzorg? Deze vraag vormde de basis voor de ontwikkeling van de e-learning ‘Oog voor Mantelzorg’.  Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen deze e-learning gratis opnemen in hun eigen leeromgeving. 

Hebt u interesse?

De e-learning is geschikt voor alle vrijwilligers en professionals die in hun dagelijks werk in aanraking komen met mantelzorgers.

Met de deelname aan deze e-learning kunnen bepaalde beroepsgroepen accreditatiepunten behalen. Wil je deze e-learning ook delen in jouw organisatie of wil je de e-learning bekijken? Neem dan voor meer informatie contact op met Odette Nuijten:
E: odette.nuijten@wijzijntraversegroep.nl.