Home

Iedereen komt een keer
in aanraking met
mantelzorg

Een dochter die jarenlang haar zieke vader verzorgt. Een vader die elke dag zorgt voor zijn gehandicapte kind. Een kind dat het complete huishouden doet, omdat zijn moeder langdurig ziek is. Of een moeder die behalve voor eigen kinderen ook voor haar hulpbehoevende buurvrouw zorgt. In welke levensfase je ook zit, iedereen komt een keer in aanraking met mantelzorg.

Steun voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor hun naasten én voor de samenleving. Met aandacht en ondersteuning helpen wij de zorgers te zorgen en grip te houden op hun leven. Want wanneer we hun zorglast omzetten in zorgkracht, dan kan iedereen op zijn naaste blijven rekenen.

Verhalen van mantelzorgers

Ontdek wat onze
hulp heeft gedaan

Agenda

Onze partners